פיטורים

Company of co-workers

20 דצמ: דיווח במבנה אחיד -התנהלות נכונה בגיוס עובדים חדשים ובסיום העסקה:

במאמר זה אתמקד בשני תהליכים החשובים הן למעסיקים והן לעובדים שהם מאד חשובים גם לכם המעסיקים ולא פחות חשובים לעובדים שלכם וככל שנפעל בתהליכים הנ”ל בצורה נכונה כך נמנע טעויות ונשמור על זכויות העובדים ועל חובותיו של המעסיק.